top of page

Activités 2020

 

stornéiert Corona

jun 07, Vital Schnuffen Kass Haff

jun 10, Ecole maternelle Buschrodt

jul 05, SIVEC Schifflange, Porte ouverte

mai 25, Ecole fondamentale, Remerschen, Démo

mai 14, Ecole fondamentale, Remerschen, Démo

mai 11, Ecole fondamentale, Remerschen, Démo

mai 07, Eist Heim, Bergem

apr 29, Fondation Autisme, Munshausen

apr 27, Présentation ALAN

apr 22, Crêche Tuntange

apr 16, Démo Maison relais Useldange

apr 05, Fraen a Mammen Vianden

apr 04, ASA Assemblée générale

mar 27, Ecole fondamentale, Differdange

mar 25, Démo ISL

mar 24, Remise de cheque, Schengen Chrëscht Maart

mar 24, Ecole fondamentale, Steinfort

mar 20, Ecole fondamentale Remerschen, Fréijoersmaart

mar 10, Ecole précoce, Kleinbettingen

nov 30-dez 02 Stage 2 Honn Lëtzebuerg

nov 05, Démo Maison relais Schifflange   photos

oct 16, Démo Ecole fondamentale Schifflange photos

sep 23, Démo ALAN   video

jul 09, Eist Heem, Berchem, Démo  photos

mar 06, Remise de cheque, Dog club Steinheim  photos

mar 05, Ecole fondamentale, Steinfort

mar 04, Remise de cheque, Schouweiler Wanterfest  photos

feb 29, Fête pour Bianca, Etrépigny  photos

feb 28, Remise de cheque, Zollwer  photos

feb 27, Remise de cheque, Fressnapf Grevenmacher   photos

feb 24, Crêche Calimero, Kaerjeng   photos

feb 16, Fraen a Mammen Feelen-Mäerzeg, Fueskaffi  photos

feb 07, Présentation Hein, Schengen  photos

jan 24, Cheque, Ensemble Vocal vivace, Uerwerkaerjeng  photos

jan 22, Démo Internat St Joseph, Diekirch  photos

jan 16-17, Handi'Chiens Journées de formation, Eschdorf  photos

jan 13, Remise de cheque, Kurbismaart Stengefort  photos

mersch.PNG

stage Eschdorf décembre 2020

2 Chiens d'accompagnement social

 

Parrainéiert vun ASA

  • Ovni fir Sarah fir d'Aarbecht am sozialen Beräich

  • Polka fir Dominique fir mat Alzheimer Patienten ze schaffen

Stage mam Morgane hei zu Eschdorf am Scoutschalet

 

Parrainé par ASA

  • Ovni pour Sarah pour le travail dans le milieu social

  • Polka pour Dominique pour le travail avec malades Alzheimer

Stage avec Morgane ici à Eschdorf au châlet des Scouts

bottom of page