top of page

Parrainage chiots

Action 2019

En 2019, ASA Asbl a pris en charge 12.000€ pour l'achat de 12 chiots futurs chiens d'assistance.

Ces chiots vont entrer au centre dans le proche avenir pour compléter leur éducation.

Merci pour votre support.   cliquez sur chiot pour info

Aktioun 2019

ASA Asbl huet 2019 12.000€ fir den Akaf vu jonken Honn fir d'Ausbildung zum Assistenzhond bezuelt.

Dee Honn sinn elo an den Centres fir hiren Ofschloss.  

E grousse Merci fir Är Ënnerstëtzung.   klick op den Hond fir Info

bottom of page