ASA asbl ass onofhängeg, a schafft weder mat nach fir en anere Veräin. Mir parrainéieren nëmmen dee super Honn vun Handi’Chiens, a mir sinn immens houfreg, en offizielle Partner vun Handi’Chiens ze sinn. Zéckt net, eis ze kontaktéieren.

eis Missioun

eis Projeten 2020

déieregestëtzten Thérapie

eis Missioun ass :

 • Assistenzhonn ze parrainéieren

 • Ausbildung vun Assistenzhonn ze finanzéieren

 • Weiderformatioun vun den Référenten ze finanzéieren

 • Déierengestëtzten Aktivitéiten ze finanzéieren

 • Médiation animale, reegelméisseg Besuch mat Assistenzhonn

Parrainage vun :

 • 2 Assistenzhonn

 • 4 chiens d'accompagnement social

 • d'Ausbildung vun 5 jonken Honn

 • Weiderformatioun vun den Référenten

Mir finanzéieren reegelméisseg Sëtzungen um pédagogischen Bauerenhaff :

 • fir e Grupp vu Jonken handicapéierten Erwuessener 

 • fir e Grupp vun Asylante Kanner

Médiation animale

Eis Membere maachen éierenamtlech Aarbecht mat Assistenzhonn :

 • an Altersheemer a Pflegeheemer

 • an Foyers fir handicapéiert Kanner

 • am Prisong

 • Privat doheem

 • an Schoulen, maisons relais fir eis Arbecht mat Assistenzhonn ze weisen

Profiler vun Hond

ASA asbl parrainéiert déi super Honn!
 • Chien détecteur d'épilepsie
 • Chien d'assistance dit d'accompagnement social
 • Chien d'éveil
 • Chien d'assistance
 • Chien d'assistance pour personnes vulnerables

BCEE LULL LU64 0019 3555 4989 4000