e Stopp fir e Mupp

Mir sammele plastiks Stëpp fir Assistenzhënn ze parrainéieren a fir d’Ëmwelt ze schoune duerch den Recyclage

Jiddwereen kann hëllefen

Nous récoltons des bouchons en plastique pour financer des chiens d'assistance, et protéger l'environnement par le recyclage. 

Chaqu'un peut aider !

akzeptéiert

Stëpp vu mëllem Plastik :

Mineralwaasser, Jus, Mëllech,...

refuséiert

Stëpp vun haardem Plastik oder Metall,

Deckel mat Kartrong

mersch.PNG

acceptés

Bouchons a plastique souple : boissons, jus, sodas, lait, domestique,...

refusés

bouchons en plastique dur, pâté à tartiner etc avec carton

Honn parrainéiert vun der Aktion

 

2011 Eden

2012 Fleya

2013 Fallon

2014 Holly

2015 Idylle

2016 Lucia

2017 Javotte

2018 Love

2019 Mozart

2021 Nala

Honn parrainéiert vun der Aktion

boucho2200.png